Annemarije

LEIDEN – Op 1 oktober treedt Annemarije van Overschot aan als directeur-bestuurder van de Stichting Jeugdteams Leidse Regio, de opvolger van de Coöperatie Jeugd- en gezinsteams. Annemarije is geen onbekende in de regio. Als directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden heeft zij veel kennis en ervaring met lokaal onderwijs- en gemeentelijk beleid. Dat past goed bij de ambitie van de Jeugdteams om de samenwerking tussen onderwijs- en jeugdhulp de komende jaren te verstevigen.

Annemarije heeft zin in de nieuwe uitdaging: “ik kijk er naar uit om samen met de medewerkers, partnerorganisaties en gemeenten de gemeentelijke toegang naar de jeugdhulp verder vorm te geven. Het realiseren van een stevige basis waar medewerkers vanuit hun professionaliteit integraal werken zowel met  lokaal maatschappelijke partijen als met de specialistische jeugdhulp. Met als doel goede zorg bieden aan inwoners dicht bij de leefwereld van kinderen en hun gezinnen”.

Wij zijn ervan overtuigd dat Annemarije een verbindende factor vormt die past in de maatschappelijke context waarin de Stichting Jeugdteams Leidse Regio actief is. En wellicht belangrijker nog, wij hebben haar leren kennen als een leuk, enthousiast, warm, positief en constructief persoon. We zijn dan ook trots haar als directeur-bestuurder te mogen verwelkomen.

Stichting Jeugdteams Leidse Regio is dé plek voor zorg, ondersteuning en advies voor de jeugd en het gezin binnen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Meer vindt u op de website: www.jeugdteamsleidseregio.nl