Echtscheiding

Een scheiding heeft altijd impact op zowel de ouders als kinderen. Voor kinderen betekent het:

 • Nieuwe en wisselende plekken om te wonen;
 • mama en papa die niet meer samen zijn;
 • en misschien wel ruzies of spanning tussen de ouders.

Reden genoeg om zorgvuldig om te gaan met kinderen als zij betrokken zijn bij een scheiding.

Hoe vertel ik het mijn kind?

Het belangrijkste is dat je de kinderen het gevoel geeft dat je er samen voor hen bent. Ook al gaan jullie scheiden, jullie blijven samen ouders. Vertel de kinderen samen dat jullie uit elkaar gaan. Zo wordt het een boodschap van beide ouders en krijgen kinderen het gevoel dat ouders er ondanks de scheiding samen voor hen zijn.

Is het niet mogelijk om samen over de scheiding te vertellen? Bespreek dan vooraf wat jullie, wanneer tegen de kinderen zeggen en laat het de ander weten als je dit hebt gedaan.

Om te voorkomen dat kinderen het gevoel hebben te moeten kiezen tussen ouders is het belangrijk om:

 • Kinderen niet te betrekken in ruzies;
 • op een respectvolle manier over de andere ouder te praten;
 • de kinderen te laten weten dat het goed is om van de andere ouder te houden.

Wanneer vertel ik het mijn kind?

Hoe snel je een kind vertelt over de scheiding en wat je erover vertelt is afhankelijk van de leeftijd. Zorg ervoor dat duidelijk is wanneer jullie uit elkaar gaan als je het vertelt. Voor jonge kinderen is een scheiding een vaag begrip. Maak het zo concreet mogelijk: “papa en mama gaan uit elkaar en gaan apart van elkaar wonen”. Hoe ouder een kind is hoe meer informatie je kan geven. Probeer zo duidelijk mogelijk te zijn over de situatie en wees eerlijk als sommige zaken nog niet duidelijk zijn.

Waar vertel ik het mijn kind?

Vertel het de kinderen op een rustige en veilige plek, bijvoorbeeld thuis. Zorg dat jullie de tijd hebben om erover te praten, zoals in het weekend. Vertel het alle kinderen tegelijkertijd. Zo hebben ze steun aan elkaar en krijgen ze dezelfde informatie.

Hoe kan ik het voor mijn kind zo makkelijk mogelijk te maken?

Hoe beter de samenwerking tussen de ouders verloopt hoe kleiner de kans is dat de kinderen last krijgen van de scheiding. Zorg dat kinderen niet betrokken worden bij ruzies en belast hen niet met verhalen over de andere ouder. Dit kan zorgen voor:

 • Nadelige gevolgen in de ontwikkeling;
 • achteruitgang in de ontwikkeling;
 • gedrags- en sociaal-emotionele problemen.

Wat kan ik doen als mijn kind last heeft van de scheiding?

Gevoelens van verdriet, angst, boosheid, onzekerheid en schuldgevoel zijn haast onvermijdelijk bij het scheidingsproces voor zowel ouders als kinderen. Toon begrip voor de emoties die kinderen ervaren ten aanzien van de scheiding. Benoem altijd dat het nooit de schuld van het kind is maar dat het de keus van (een van) de ouder(s) is. Het kan voor zowel ouders als de kinderen een emotionele achtbaan zijn. Maak tijd vrij om de scheiding te bespreken en laat ruimte voor het kind om de andere ouder lief te hebben.  

Wanneer schakel ik hulp in?

Dat de scheiding invloed heeft op het gedrag van het kind is normaal; het is een verandering van de situatie. Lukt het niet om de kinderen te bereiken of hebben ze moeite om de scheiding een plek te geven? Dan kan het verstandig zijn om hulp te zoeken. Hoe moeilijk het als ouders ook is om tijdens of net na de scheiding contact te hebben met elkaar, zet het belang van de kinderen voorop en bespreek wat jullie merken. Zo kunnen jullie een inschatting maken of er hulp nodig is. Komen jullie er niet uit? Dan is het jeugdteam beschikbaar om mee te denken.

Welke mogelijkheden voor hulp zijn er?

Er zijn verschillende mogelijkheden die passend kunnen zijn in het verwerken van de scheiding:

 • Villa Pinedo is een online platform voor kinderen waar andere kinderen/jongeren die een scheiding hebben meegemaakt hun verhaal delen en steun bieden in de vorm van een Buddy. 
 • Website Centrum Jeugd en Gezin. Het CJG biedt ondersteuning in het opvoeden en opgroeien op allerlei vlakken. Ook op het gebied van scheiding. 
 • KIES-groep. KIES staat voor Kinderen In Een Scheiding. Kijk op de website van het CJG voor meer info en om aan te melden. Er zijn twee groepen:
 • Begeleiding vanuit het Jeugdteam. Als een kind veel last ervaart van de scheiding en dit nadelige gevolgen heeft voor de ontwikkeling, biedt specialistische hulpverlening uitkomst. Samen met het Jeugdteam kijk je naar de best passende oplossing.