Huisarts

Een (huis)arts heeft de mogelijkheid om het Jeugdteam in te schakelen of direct specialistische zorg in te zetten. Het is voor de integrale benadering van een gezin van belang, dat er een goede samenwerking met de huisarts is. Binnen ieder team zijn speciale contactpersonen aangesteld als aanspreekpunt voor een (huis)arts

Andersom overweegt het Jeugdteam samen met het gezin bij de start van een traject altijd of het zinnig is om een (huis)arts te betrekken of te informeren als er ondersteuning aan een gezin wordt geboden. Datzelfde geldt als een traject wordt afgesloten.

Wanneer specialistische hulp wordt ingezet moeten goede afspraken gemaakt worden over wie wat doet. We werken samen met andere partijen binnen de werkwijze ‘1 gezin, 1 plan’. Het Jeugdteam is nauw verbonden met alle voorzieningen in het werkgebied. Neemt bij vragen dus gerust contact op met het Jeugdteam in de buurt.

Wat het Jeugdteam kan betekenen

Als (huis)arts kun je voor een uitgebreid palet aan jeugdhulpvragen terecht bij het Jeugdteam. De teams bestaan uit 9-14 medewerkers met achtergrond in de jeugdhulpverlening, GGZ, LVB, maatschappelijk werk en MEE. De Jeugdteams gaan uit van de hulpvraag van een cliënt en kijken welke hulp passend is. Dat kan hulp van het Jeugdteam zelf zijn. Indien nodig kan meer specialistische jeugdhulp worden ingezet. Soms in de vorm van een PGB. Gemeenten hebben de Jeugdteams daarvoor gemandateerd. Er is geen verwijsbrief nodig voor het Jeugdteam

Het Jeugdteam is ook te benutten om een inschatting te maken wat nodig is in een gezin. Het is altijd mogelijk (vrijblijvend) advies te vragen. Neem contact op met een team in de buurt.

Welke jeugdhulp beschikbaar?

Op de website van Holland Rijnland staat een overzicht van de door de gemeenten in Holland Rijnland gecontracteerde jeugdhulp. Een (huis)arts kan zelf of via het Jeugdteam alleen naar deze gecontracteerde aanbieders verwijzen.