Dyslexie

Bij Jeugdteams Leidse regio komen regelmatig vragen over dyslexie en hoe de verwijzingen of vergoedingen hiervoor verlopen. Hieronder staat uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

Dyslexie betekent letterlijk dat iemand moeite heeft met taal. Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Als kinderen op jonge leeftijd een diagnose krijgen en geholpen worden, lukt het vaak wel om een aanvaardbaar niveau van technisch lezen, spellen en schrijven te bereiken.

Onderzoek en behandeling

Er zijn 3 mogelijkheden als onderzoek en behandeling gewenst is:

 1. Vergoede zorgOnderzoek en behandeling wordt alleen vergoed vanuit school voor kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Dit betekent dat er alleen sprake is van dyslexie en er geen andere diagnoses zoals een gedragsstoornis zijn. Om voor dit onderzoek en vergoede zorg in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Deze voorwaarden zijn bij school bekend. Wanneer er sprake is van EED, wordt de dyslexiebehandeling gestart en vergoed.
 2. Niet vergoede zorg
  Leerlingen die niet voldoen aan de criteria kunnen wel dyslexie hebben. Er is dan alleen geen sprake van ernstige dyslexie. De eventuele behandeling wordt niet vergoed.
  Ouders kunnen ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen (particuliere zorg). De criteria worden door school bepaald.
 3. Geen dyslexie, andere zorg
  Soms komt uit een (particulier) onderzoek dat er geen sprake is van dyslexie. Samen met school moet er dan gekeken worden naar andere mogelijkheden voor begeleiding zoals bijvoorbeeld Remedial Teaching (RT).

Hulp via school

Als je kind lees- en spellingsproblemen heeft, kan je de school vragen of zij een vermoeden hebben van dyslexie. Vraag de school om:

 • Samen de gegevens van het leerlingvolgsysteem te bespreken;
 • je te vertellen welke extra hulp is geboden en wat het effect van die hulp was.

De school adviseert of het stellen van de diagnose dyslexie en een eventuele behandeling, verstandig is.

Het Jeugdteam kan niets voor u betekenen als het gaat over aanvraag en vergoeding voor dyslexie onderzoek en/of behandeling. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de school van uw kind.