Privacyverklaring

Jouw privacy is voor de Stichting Jeugdteams Leidse Regio van groot belang. Wij stellen alles in het werk om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. 

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt. Dit betekent dat wij persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de omschreven doelen en alleen als dat nodig is. 

Deze privacyverklaring bevat informatie over:

  • Gebruik van jouw persoonsgegevens
  • Jouw rechten bij het verwerken van gegevens
  • Klachten
  • Contactgegevens
  • Contactformulier
  • Website Jeugdteams Leidse Regio
  • Derden
  • Cookiebeleid
  • Beveiliging 

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn die gegevens waarvan je weet dat die over jouw persoon gaan. Wij moeten persoonsgegevens verzamelen omdat wij die nodig hebben voor de toeleiding naar hulp en soms ook voor die hulpverlening zelf.

 

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Soms geldt ook een wettelijke bewaarplicht. Ook worden er passende beveiligingsmaatregelen getroffen om je gegevens te beschermen. Dit spreken wij ook af met anderen, als die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Jouw rechten bij verwerken van gegevens

Je hebt recht op informatie, inzage, rectificatie (verbetering) van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht om verwijdering van jouw gegevens te vragen. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel ervan. Je kunt ons dus vragen om daarmee te stoppen. Als dat kan, zullen wij dit ook doen.

 

Als je van deze rechten gebruik wilt maken, is het belangrijk dat wij weten dat je het echt bent, om te voorkomen dat iemand zich als jou voordoet (identiteitsfraude). Het is daarom belangrijk dat je jezelf legitimeert.

 

Als je van bovenstaande rechten gebruik wilt maken, als je vragen hebt, of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan direct contact hierover op met ons. Hopelijk komen we er dan samen uit. Lukt dat niet, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Contactgegevens

Als je vragen hebt of je maakt je zorgen over hoe we met je gegevens omgaan, neem dan contact met ons op. Gebruik hiervoor het mailadres petra.arends@jeugdteamslr.nl, of neem contact op via de e-mailadressen van de locaties van de jeugdteams in jouw regio. Wij doen ons best zo snel mogelijk te reageren.

Website van de Stichting Jeugdteams Leidse Regio

Wij hebben de hieronder genoemde website waarbij we persoonsgegevens verwerken om het gebruik daarvan mogelijk te maken. Met het gebruik van onze website deel je automatisch ook iets aan persoonsgegevens met ons via cookies. Dit betekent dat bij het bezoeken van de hierna benoemde website het gebruikte apparaat automatisch enkele technische gegevens aan ons doorgeeft. Bijvoorbeeld het IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u op onze website heeft bezocht. 

Website

  • www.jeugdteamsleidseregio.nl

Precies welke gegevens wij bij het gebruik van de website verwerken hangt af van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt. Als je meer wilt weten, mail je vraag dan naar petra.arends@jeugdteamslr.nl.

 

Derden

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden. Op onze websites staan echter wel meetinstrumenten van andere partijen. We gebruiken cookies om het verkeer en gedrag op onze website te meten en zo onze website te verbeteren. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op de website van deze partijen is informatie te vinden over hun cookie- en privacybeleid.

 

Wanneer je niet wilt dat jouw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kun je via de volgende link eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd. Door gebruik te maken van de website (www.jeugdteamsleidseregio.nl) geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google Analytics op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Cookiebeleid

Onze site maakt gebruik van functionele en statistische cookies. Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet.

 

Functionele cookies zijn nodig voor het optimaal benutten van de website. Statistische cookies houden anoniem het websitebezoek van een gebruiker bij, dus geen persoonsgegevens. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.  

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het door jou gebruikte IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Toestemming geven

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, word je via een pop-up gevraagd om akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Wanneer je besluit niet akkoord te gaan met de cookies, worden de cookies uitgeschakeld. Sommige functies van onze website werken dan mogelijk niet goed meer, ook al proberen we dat zoveel mogelijk te voorkomen. 

Cookies opnieuw instellen

Wilt u je jouw cookie-voorkeuren aanpassen? Gebruik daarvoor de Help-functie van de door jou gebruikte browser.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. De Stichting Jeugdteams Leidse Regio neemt, binnen de wettelijke normen, passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer wij de in de privacyverklaring besproken onderwerpen wijzigen, zullen wij ook deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Als je wilt reageren op de privacy, check dan de privacyverklaring op de site, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.