Zorg in natura of pgb

In veel gevallen helpt het jeugdteam bij vragen over opvoeden en opgroeien. Maar soms is specialistische hulp nodig. De kosten voor specialistische hulp kunnen op twee manieren worden vergoed: via Zorg in natura of een Persoonsgebonden budget. Samen met een medewerker van het jeugdteam bepaal je welke vorm het beste past bij jouw situatie.

Zorg in natura

Bij Zorg in natura koopt de gemeente jeugdhulp en ondersteuning in bij verschillende zorgaanbieders. Jij krijgt direct hulp en de gemeente betaalt de zorgaanbieder. Bij Zorg in natura hoef je je ook niet druk te maken over het aansturen van de hulpverlener(s), het toezien op de kwaliteit van de hulpondersteuning en het regelen van vervanging bij ziekte. Via de website van Holland Rijnland lees je met welke aanbieders een overeenkomst is.

PGB

Kun je geen gebruik maken van Zorg in natura? Bijvoorbeeld omdat jouw kind alleen door een vertrouwd persoon hulp kan krijgen, of omdat je op bijzondere momenten hulp nodig hebt of de hulp via Zorg in natura niet passend is. Dan kan het pgb een goede oplossing zijn. Als je voor een pgb kiest, word je zelf budgetbeheer en moet je zelf de zorg regelen. 

Hoe vraag je een pgb aan?

Is een pgb de beste oplossing voor jouw gezinssituatie? Dan doorloop je de volgende 7 stappen.

 1. Samen met het jeugdteam onderzoek je de mogelijkheid van een pgb voor jouw hulp- en ondersteuningsvraag.
 2. Van het jeugdteam krijg je een formulier waarmee je een persoonlijk pgb-plan opstelt. In dit plan staat welke jeugdhulp of ondersteuning nodig is, hoe vaak dit nodig is en welke hulpverlener dit gaat doen.
 3. Een medewerker van het jeugdteam beoordeelt het ingevulde plan. Als de medewerker akkoord is, verstuurt hij/zij het plan naar de gemeente.
 4. Binnen een aantal weken krijg je een brief met het besluit van de gemeente (beschikking). Bij goedkeuring meldt de gemeente het pgb aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 5. Binnen een aantal weken krijg je van de SVB een brief met een model-zorgovereenkomst. Deze onderteken je en stuur je weer terug naar de SVB.
 6. De SVB stuurt een bevestiging waarin staat dat het pgb kan worden ingezet.
 7. In ieder geval 1 keer per jaar bespreek je de ingezette hulp of ondersteuning met de medewerker van het jeugdteam. Met elkaar bekijken jullie of de zorg nog past bij de situatie.  

Tarieven

De tarieven die je hulpverleners door middel van een pgb kunt betalen, zijn in verhouding met de tarieven die aanbieders van gemeenten krijgen via Zorg in natura. Op de website van Holland Rijnland kun je zien welke tarieven nu gelden.

Heb je een hoger tarief afgesproken met jouw hulpverlener? Het verschil betaal je dan zelf door extra geld bij te storten in het pgb. 

Regels

 • Je bepaalt zelf wie de hulp verleent.
 • Je sluit zelf zorgovereenkomsten af met iedere zorgverlener die je inhuurt.
 • Je meldt zelf wijzigingen bij de SVB.
 • Je stuurt zelf je zorgverlener(s) aan.
 • Je dient zelf declaraties in van de zorgaanbieder bij de SVB.
 • Je bewaakt zelf de kwaliteit van de zorg en ondersteuning en spreekt hulpverleners aan die zich niet aan de afspraken houden.
 • Als de hulpverlener ziek is, zorg je zelf voor vervanging.
 • Je zorgt dat het jeugdteam en de SVB altijd de juiste gegevens hebben over de zorg en de zorgverlener.
 • Het pgb moet besteed worden aan hulp en ondersteuning van jouw kind. Het mag niet  gebruikt worden voor administratie- of bemiddelingskosten.
 • Het pgb mag niet gebruikt worden voor onkosten of feestdagenuitkering.
 • Je mag iemand anders aanwijzen als budgetbeheerder.
 • Je mag met een pgb ook samen met anderen zorg inkopen. De vraag en afhandeling moet wel apart gedaan worden.
 • Je mag met een pgb gebruiken om zorg door familie of je sociale netwerk in te kopen.
 • Het pgb mag niet gebruikt worden voor de zorg die door ouders wordt gegeven.

Wat kun je doen als het pgb niet wordt toegekend?

De medewerker van het jeugdteam besluit of het pgb wel of niet wordt toegekend. Omdat de gemeente de jeugdhulp betaalt, krijg je van de gemeente een brief een officiële beschikkingsbrief met daarin het besluit. Als de aanvraag (gedeeltelijk) is afgewezen, kun je daar bezwaar tegen maken. In de beschikkingsbrief van de gemeente staat hoe je dat doet.

In het bezwaarschrift zet je:

 • Je naam en adres.
 • De datum van het bezwaarschrift.
 • Een omschrijving van het besluit waartegen je bezwaar maakt.
 • Waarom je het niet eens bent met dit besluit.

Op de website van jouw gemeente vind je meer informatie over hoe je bezwaar maakt.

Folder

Wil je meer weten over het pgb en de voor waarden en regels? Dat lees je in de folder.

Uitlegvideo's

Hieronder vind je drie videofilmpjes waarin je uitleg krijgt over wat een pgb inhoudt. Deze filmpjes zijn gemaakt door studenten van mbo-Rijnland.

In video 1 wordt het verschil uitgelegd tussen pgb en Zorg in natura. 

In video 2 worden de stappen van de aanvraag voor pgb uitgelegd.

In video 3 krijg je informatie over de regels waaraan een pgb moet voldoen.