Hoe werkt het?

Iedereen kan in de problemen raken. Dan is het belangrijk om snel hulp te zoeken zodat het niet erger wordt. Wij gaan je helpen, dat kan doordat wij zelf ondersteuning aanbieden of dat wij in jouw directe omgeving kijken wie jou kan ondersteunen. In een aantal gesprekken bespreken wij samen met je wat er aan de hand is en wat je nodig hebt. We kunnen je dan ondersteunen vanuit het jeugdteam. Wij beschikken over medewerkers met kennis en ervaring op veel gebieden die jou bezig kunnen houden zoals echtscheiding, zelfredzaamheid en opvoedingsproblematiek.

Ook kunnen wij je verwijzen naar de juiste ondersteuning. Dat kan richting gespecialiseerde zorg zijn speciaal gericht op jouw kind maar ook naar meer laagdrempelige ondersteuning zoals bijvoorbeeld een training met andere kinderen om vaardigheden te leren. En de jeugdteams kunnen je helpen bij de route naar een PGB (Persoons Gebonden Budget) aanvraag als dat het meest passend is in jouw situatie. Verder ondersteunen de jeugdteams ook in het onderwijs. Iedere school heeft een vaste contactpersoon binnen één van de jeugdteams. Dit jeugdteam gaat in gesprek met jou, jouw kind en de school met als doel ervoor te zorgen dat jouw kind een prettige, veilige en juiste schoolloopbaan heeft.

 

Je kunt naar ons verwezen worden door bijvoorbeeld de school, de huisarts, de gespecialiseerde zorg of de sportclub, maar je kunt ook zelf contact opnemen. Je komt altijd terecht bij het jeugdteam dat bij jou in de wijk actief is en ook een goed te bereiken locatie heeft. Je krijgt één contactpersoon die samenwerkt met andere professionals en hulpverleners als dat nodig is. Wel zo prettig.

 

Verder zullen wij het komend jaar in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude heel actief aan de slag gaan met de inzet van Praktijkondersteuners Huisarts Jeugd (POHJ) bij de huisartsen. Veel mensen vinden het prettig om met hun vraag naar de huisarts te gaan. De huisarts heeft echter niet altijd voldoende kennis of tijd om goed te kunnen ondersteunen. De POHJ zijn hulpverleners, gespecialiseerd in de jeugd. Net zoals in het jeugdteam kunnen zij je verder helpen. Door de inzet van de praktijkondersteuners jeugd kunnen de huisartsen je heel laagdrempelig in contact brengen met deze specialisten, die begrijpen waar je het over hebt. De POHJ heeft de juiste kennis en ervaring om jou en jouw kind te ondersteunen of je kunt begeleiden naar de juiste plek waar je jouw vraag kunt neerleggen. Vraag je huisarts hiernaar.