Hulp nodig?

Iedereen kan in de problemen raken. Dan is het belangrijk om snel hulp te zoeken zodat het niet erger wordt. Er zijn twee manieren om je te helpen:

  1. Het jeugdteam biedt jou ondersteuning.
  2. Iemand in jouw directe omgeving gaat jou ondersteunen.

In een aantal gesprekken wordt samen met jou bekeken wat er aan de hand is en wat je nodig hebt.

Onze medewerkers hebben kennis en ervaring op veel gebieden die jou bezig kunnen houden zoals echtscheiding, zelfredzaamheid en opvoedingsproblematiek.

Juiste ondersteuning

Ook kun je een verwijzing naar de juiste ondersteuning krijgen. Dat kan richting gespecialiseerde zorg zijn speciaal gericht op jouw kind maar ook naar meer laagdrempelige ondersteuning zoals bijvoorbeeld een training met andere kinderen om vaardigheden te leren. Het jeugdteam helpt ook bij de route naar een pgb-aanvraag (persoonsgebonden budget) als dat het meest passend is in jouw situatie. Verder ondersteunen de jeugdteams ook in het onderwijs. Iedere school heeft een vaste contactpersoon binnen een van de jeugdteams. Dit jeugdteam gaat in gesprek met jou, jouw kind en de school met als doel ervoor te zorgen dat jouw kind een prettige, veilige en juiste schoolloopbaan heeft.

Aanmelden bij het jeugdteam

Je kunt naar het jeugdteam verwezen worden door bijvoorbeeld de school, de huisarts, de gespecialiseerde zorg of de sportclub, maar je kunt ook zelf contact opnemen. Je komt altijd terecht bij het jeugdteam dat bij jou in de wijk actief is. Je krijgt één contactpersoon die samenwerkt met andere professionals en hulpverleners als dat nodig is. Wel zo prettig.