Verantwoording van de organisatieANBI – gegevens

Jeugdteams Leidse regio staat bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Dat betekent dat we geen winstoogmerk hebben en onbelast steun van fondsen kunnen ontvangen.

Om deze status te krijgen, moeten we aan verschillende voorwaarden voldoen.

Zo zijn wij onder andere verplicht om op onze website onderstaande gegevens te publiceren:

RSIN: 862730703

 

Bestuurssamenstelling en functie

Directeur/bestuurder mevrouw A.M. van Overschot

 

Beloningsbeleid

Alle medewerkers zijn gedetacheerd vanuit partnerorganisaties die aangesloten bij de vijf geldende cao’s: Jeugdzorg, GHZ, UMC, Sociaal Werk en GGZ.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Jeugdteams Leidse regio is de organisatie voor de gemeentelijk toegang tot jeugdhulp in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude.

Alle vier de gemeenten kunnen voor hulp en advies terecht bij de 9 lokale teams.

Samen met het gezin/ kind wordt gekeken naar de hulpvraag en gezocht naar een passend antwoord hierop.

Hierbij wordt altijd gekeken wat de cliënt met zijn of haar netwerk zelf kan en waar aanvullende hulp nodig is via een persoonsgebonden budget, een maatwerkvoorziening of specialistische jeugdhulp.

De teams zijn nauw verbonden met bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang en huisartsen.