Specialistische hulp

Het Jeugdteam heeft de mogelijkheid om specialistische hulp in te schakelen of hulp te bieden als specialistische hulp niet meer nodig is. Een goede samenwerking tussen alle betrokken hulpverlening is voor de integrale benadering van een gezin van belang. Binnen ieder team zijn speciale contactpersonen aangesteld als aanspreekpunt. Wilt u weten wie uw contactpersoon is klik hier.

Samenwerking

Het is altijd mogelijk overleg te hebben. Neem contact op met een Jeugdteam in de buurt.