Bos en Gasthuizen

Team Bos & Gasthuizen werkt in een wijk waar veel verschillende culturen bij elkaar wonen. In de wijk zijn buurthuizen, er zijn veel initiatieven voor en door jongeren zoals sporten.

Er zijn veel scholen in de wijk, zowel primair als voortgezet onderwijs. Ook heeft het team een samenwerking met MBO Rijnland aan de Lammenschans. En zit de ISK (internationale schakelklas) in de wijk.

Met alle scholen zorgen we voor een fijne samenwerking door daar regelmatig te zijn en overleg te hebben met elkaar.

Binnen het team proberen we altijd op de hoogte te zijn van de laatste initiatieven van de wijk, zodat wij onze cliënten ook daarheen kunnen verwijzen. We maken regelmatig gebruik van fondsen, zoals het jeugdfonds Sport&Cultuur, om te zorgen dat iedereen kan sporten of naar muziekles kan.

Ons team bestaat uit ongeveer 12 mensen waarvan 1 gedragswetenschapper. Binnen het team hebben we contactpersonen voor verschillende organisaties zoals wijkagenten, scholen, welzijnswerk, sociaal wijkteam, peuterspeelzalen, kinderopvang.

In het werk kun je je specialiseren voor een bepaalde doelgroep of aandachtsgroep (bijvoorbeeld scheiding, armoede, PGB) door het volgen van trainingen of door je eigen werkervaring.