Alle medewerkers van de jeugdteams doen hun uiterste best de juiste ondersteuning van goede kwaliteit te bieden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent en een klacht hebt. Jouw klacht wordt wordt serieus genomen en gebruikt om de dienstverlening en de zorg te verbeteren. In de klachtenregeling leggen we uit wat jij met jouw klacht kunt doen en hoe we proberen naar een oplossing te zoeken.

Kom je er met ons niet uit? Dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie Jeugdhulp Zuid-Holland. In het document tips en handvatten vind je hoe je dat moet. De klacht dien je in door middel van het formulier.

De jeugdteams bieden advies en ondersteuning. Daarnaast kunnen zij een PGB (persoonsgebonden budget) toekennen of specialistische hulp erbij halen. Zij doen dit in opdracht van de gemeenten. Heb je een klacht over het al dan niet toekennen van de PGB of het inschakelen van specialistische hulp? Dan moet je die klacht indienen bij de gemeente waar het jeugdteam onder valt. Je kunt dit doen bij de commissie voor beroep en bezwaar van jouw gemeente. Meer informatie vind je op de website van jouw gemeente.